Cadrul metodologic

Procesul de evaluare in vederea abilitarii cuprinde trei etape:

1. Verificarea indeplinirii criteriilor cantitative minime care corespund standardelor minimale necesare si obligatorii specifice fiecarui domeniu; aceasta verificare se face de catre Secretariatul tehnic al CNATDCU, care emite un raport de verificare;

2. Evaluarea calitatii productiei stiintifice a candidatului, prin analiza dosarului depus de candidat care cuprinde:

    - Curriculum vitae al candidatului;

   -  Teza de abilitare;

   -  Cele 10 lucrari selectionate de candidat si incluse in dosar.

Aceasta etapa se finalizeaza cu decizia comisiei de abilitare in ceea ce privesteacceptarea sau neacceptarea tezei in vederea sustinerii publice.

3.Evaluarea sustinerii publice  este o evaluare calitativa care are loc prin deliberarea ulterioara sustinerii publice si care se finalizeaza cu decizia de admitere sau respingere a tezei de abilitare. Aceasta decizie este data prin votul secret al membrilor comisiei si se anunta verbal candidatului in termen de trei ore de la finalizarea sesiunii de intrebari si raspunsuri.

Certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar este un proces recent introdus in practica academica din Romania prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Pilotarea si testarea procesului de abilitare se vor realiza in cadrul proietului Strategic „Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare”.

Acesta se adreseaza, in primul rand, membrilor CNATDCU, venind in sprijinul acestora pentru realizarea unui metodologii consolidate, dar in acelasi timp usor de aplicat, astfel incat sa fie asigurata calitatea si credibilitatea procesului de abilitare.