Abilitare

Potrivit Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar.

Abilitarea unui candidat se realizeaza in urma evaluarii de catre o comisie de abilitare numita de CNATDCU, care, in cazul unei evaluari pozitive, propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului acordarea atestatului de abilitare si a calitatii de conducator de doctorat in conformitate cu prevederile legii 1/2011.

Principiile abilitarii

Principiile abilitarii reprezinta un set de valori menite sa-i calauzeasca pe candidati in alcatuirea dosarului si a tezei de abilitare, precum si pe membrii comisiei de abilitare in evaluarea candidatului si luarea deciziei finale. Aceste principii sunt urmatoarele:

  • Originalitatea lucrarilor candidatului
  • Relevanta stiintifica a activitatii si realizarilor candidatului
  • Transparenta in procesul de abilitare si in luarea deciziei
  • Obiectivitate
  • Echitate si flexibilitate

Cine poate sustine teza de abilitare?

Pot sustine teza de abilitare persoanele care detin titlul de doctor in stiinta si care indeplinesc standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, adoptate prin Ordinele Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4.478/2011, nr. 4.691/2011 si nr. 4.692/2011.