Capital intelectual

Cum definim Capitalul Intelectual?

Literatura de specialitate din domeniu cuprinde o multitudine de definitii ale Capitalului Intelectual (CI) (pentru o descriere comprehensiva, a se vedea Tan et al, 2008). Definitia cu care operam in cadrul acestui proiect considera CI ca fiind un sistem dinamic de resurse intangibile si de activitati care stau la baza avantajului competitiv durabil al organizatiilor (universitati sau alte timpuri de institutii).

Componentele capitalului intelectual sunt: capitalul uman, capitalul structural (infrastructuri) si capitalul relational.

(sursa: Emerald, Journal of Intellectual Capital, link accesat la 01.10.2012)

Intr-o descriere succinta, capitalul uman consta in cunostinte, capacitati, competente si abilitati detinute de catre angajatii unei organizatii; capitalul organizational este constituit din cunostinte structurate detinute de catre organizatie si este partajabil (baza de date, proceduri etc); capitalul relational este definit prin totalitatea relatiilor dintre organizatie si stakeholderii acesteia.

[Tan, H. P., Plowman, D., Hancock, P. (2008) „The evolving research on intellectual capital”, in Journal of Intellectual Capital, 9 (4), pp. 585-608.]

Ce ne propunem?

Ca obiectiv specific, proiectul isi propune dezvoltarea capacitatii de realizare a rapoartelor de capital intelectual in vederea cresterii calitatii in invatamantul superior.

In acest sens, proiectul va furniza doua instrumente metodologice de tip Blueprint pentru realizarea rapoartelor de capital intelectual din universitati si la nivel regional si national. Aceste documente vor fi realizate in cadrul unor grupuri de lucru cu participarea expertilor internationali de renume si vor reflecta bunele practici internationale in domeniul raportarii capitalului intelectual (instrumente complementare cu Blueprint pentru Foresight in Universitati realizat in cadrul proiectului FSE POSDRU Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc).

Suplimentar, proiectul va intocmi propuneri de politici publice necesare realizarii rapoartelor de capital intelectual in universitatile romanesti, si va furniza un set de recomandari pentru pregatirea rapoartelor de capital intelectual la nivel regional si national.