Resurse umane

Componenta privind auditul resurselor umane se refera la dezvoltarea cadrului metodologic pentru invatamantul superior, la nivel institutional si national, precum si la perfectionarea abilitatilor de raportare si evaluare in universitati in ceea ce priveste resursele umane.

Auditarea resurselor umane in invatamantul superior - sursa principala in asigurarea calitatii in acest domeniu, este atribuita Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), prin art. 3 din Ordinul nr. 3.759/09.02.2011.

Pentru dezvoltarea acestei metodologii, in cadrul proiectului, se realizeaza analiza practicii internationale privind recrutarea, promovarea si utilizarea, auditarea resurselor umane in universitati si la nivel de sistem. De asemenea, in cadrul proiectului, se organizeaza un Mutual Learning Workshop - International, MLW-I, pentru discutarea politicilor de recrutare si promovare, precum si a metodologiei de auditare a resurselor umane in universitati. Aceasta etapa vine in completarea analizei practicii internationale, fiind integrate in aceasta. Rezultatul acestor activitati va fi redactarea unui raport privind analiza practicii internationale a politicilor si strategiilor de recrutare, promovare si auditare a resurselor umane in universitati, precum si recomandari specifice pentru Romania.

Prin elaborarea de metodologii, se va pune la dispozitia liderilor si managerilor din sistemul de invatamant superior un instrument util pentru monitorizarea si evaluarea resurselor umane. De asemenea, in vederea procesului de auditare, vor fi organizate sesiuni de formare adresate membrilor grupului tinta (responsabili cu resursele umane din universitati). Sesiunile de pregatire cu membrii personalului implicat in evaluarea resurselor umane vizeaza dezvoltarea abilitatilor de raportate si evaluare. Totodata, in urma dezbaterilor din cadrul sesiunilor de formare, se vor elabora si discuta studii de caz ce vor constitui baza activitatii de pilotare.

Ulterior, pilotarea va sustine obiectivul sesiunilor de formare, avand ca scop dezvoltarea abilitatilor de raportare si evaluare, precum si valorificarea capitalului intelectual si cresterea calitatii resursei umane din invatamantul superior. In cadrul activitatii de pilotare, care se va desfasura in 2 etape, se va testa cadrul metodologic.

In urma fiecarei etape, se va organiza un workshop de post-evaluare, in urma caruia se va intocmi un raport integrat.

 In acest sens, vor fi selectate 90 de universitati, care vor fi implicate in etapa de pilotare si se vor efectua auditari institutionale. La final va fi elaborat un model de raport al auditului la nivel de sistem.

De asemenea, echipa de implementare va organiza intalniri de lucru pentru discutarea documentului „The European Charter for Researchers; The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” – “Charta europeana pentru cercetatori; Codul de Conduita pentru recrutarea cercetatorilor” (maxim 30 participanti). In final, se va elabora un ghid pentru adoptarea Recomandarii Comisiei europeane privind “Carta” si “Codul de Conduita a Cercetatorilor” pentru universitatile din Romania.

Participantii in procesul de audit al resurselor umane in universitati vor fi desemnati dupa cum urmeaza:

 1. Din partea fiecarei universitati:
 • Rectorul sau o alta persoana din conducerea universitatii (de preferat, prorectorul sau responsabilul cu resursele umane)
 • Grupul de redactare a raportului de autoevaluare (reprezentanti ai departamentului de resurse umane, decani si sefi de departamente, persoane responsabile cu evaluarea in universitate, angajati din diverse pozitii)
 • Alti participanti relevanti, in functie de cerintele comisiei de evaluare (spre exemplu, responsabilii cu resursele umane din cadrul proiectelor de cercetare finantate din fonduri structurale).
 1. Echipele de evaluare:
 • 2 – 5 membri CNATDCU, cooptati din fiecare dintre cele 5 domenii fundamentale principale (matematica si stiinte ale naturii, stiinte ingineresti, stiinte biologice si biomedicale, stiinte sociale, stiinte umaniste si arte)
 • Criteriul de selectie: cel putin un program de studii academic din universitatea evaluata trebuie sa se incadreze in specialitatea membrilor echipei de evaluare, in scopul formarii unei echipe compacte, obiective si eficiente, pentru fiecare universitate.

Procesul de auditare a resurselor umane se va desfasura in doua runde, dupa cum urmeaza: :

 • Ianuarie – Martie 2013 (Runda 1)
 •  Octombrie – Decembrie 2013 (Runda 2)
 • Durata vizitei: aproximativ 2 zile
 • Din partea universitatii va fi desemnata o persoana de contact in vederea organizarii vizitelor
 • Programul vizitelor va fi realizat de comun acord intre echipele de evaluare si universitati