Activitati

1. ABILITARE

1.1. Analiza internationala a cadrului metodologic privind abilitarea; comparatii privind politici, masuri rezultate si impact a diferitelor metode

1.2. Organizare 2 MLWI pentru discutarea practicilor de abilitare (30 participanti/eveniment x 2 zile)

1.3. Recomandari privind abilitarea in Romania

1.4. Analiza practicii internationale privind recrutarea, promovarea si utilizarea, auditarea resurselor umane in universitati si la nivel de system

1.5. Organizarea a 2 sesiuni de Mutual Learning Workshop - International , MLW-I, pentru discutarea politicilor de recrutare si promovare precum si a metodologiei de auditare a resurselor umane in universitati (max. 30 participanti x 2 zile, ptr. fiecare eveniment)

1.6. Analiza practicii internationale in elaborarea rapoartelor de capital intelectual; identificarea cerintelor pentru invatamantul superior si cercetare stiitifica

1.7. Recomandari privind cadrul metodologic pentru elaborarea raportului national de capital uman in universitati si realizarea de specificatii pentru aplicatia informatica a Raportului IC

 

2. RESURSE UMANE

2.1 Elaborarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare - metodologii specifice fiecarui panel si fiecarei comisii CNATDCU

2.3. Sesiuni de pregatire cu personalul implicat in procesul de abilitare

2.4. Pilotarea si testarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare

2.5 Construirea unei baze de date privind procesul de abilitare si elaborarea specificatiilor pentru realizarea platformei informatice a procesului de abilitare cu integrare n sitemul informatic strategic i ivatamantul sperior

2.6. Recomandari privind baza normativa si politicile in domeniul abilitarii 

 

3. CAPITAL UMAN

3.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a resurselor umane

3.2. Sesiuni de pregatire cu membrii personalului implicat in auditul resurselor umane pentru activitatile didactice si de cercetare

3.3. Pilotarea si testarea cadrului metodologic pentru evaluarea resurselor umane la nivel institutional si national si perfectionarea abilitatilor de raportare si evaluare, constand din cate 2 vizite in 90 de universitati - 180 vizite

3.4. Workshop-uri de dezbatere a rezultate procesului de pilotare.

 3.5. Elaborarea unui ghid pentru adoptarea de catre universitatile din Romania a Recomandarii Comisiei europeane privind “Carta” si “Codul de Conduita a Cercetatorilor”

3.6 Recomandari privind baza normativa si politici

 

4. CAPITAL INTELECTUAL

4.1 Dezvoltarea metodologiei de realizare a rapoartelor de capital intelectual in universitatile din Romania si publicarea „Blueprint - Intellectual Capital Report for Universities”

4.2 Organizarea a 2 sesiuni de Mutual Learning Workshop International pentru discutarea metodologiei de realizare a rapoartelor nationale de capital intelectual si a Blueprint-ului*

4.3 Dezvoltarea metodologiei de realizare a rapoartelor de capital intelectual la nivel regional si national si publicarea „Blueprint - Intellectual Capital Report for Regions and Nations” si

4.4 Recomandari privind pregatirea raportului de capital intelectual la nivel regional si national

4.5 Recomandari privind baza normativa si politici

 

5. PLATFORMA INFORMATICA

5.1 Dezvoltarea platformei informatice pentru managementul procesului de abilitare, depunere, evaluare on-line, raportare

5.2 Dezvoltarea si updatare portalului de anunt joburi / pozitii universitare si de cercetare, complementar dezvoltarilor portalului european EURAXESS

5.3 Dezvoltarea si updatare portalului “Brain Reclaim Romania”, pentru relatia cu diaspora din educatie si cercetare stiintifica, studenti-inclusiv doctoranzi, profesori universitari si cercetatori, antreprenori in inovare etc

 

6. ORIGINALITATE vs. PLAGIAT

6.1. Analiza legislatiei in vigoare privind dreptul de autor si plagiatul

6.2. Utilizarea pilot a unor solutii de analiza a gradelor de similitudine textuala in limba romana si engleza

6.3. Analiza instrumentelor disponibile de detectare automata a similitudinii textuale

6.4. Dezvoltarea unui instrument bilingv de detectare automata a similitudinii textuale

6.5. Dezvoltarea unui repozitoriu pentru colectarea textelor publicate ce urmeaza sa fie supuse detectarii automate a similitudinii

6.6. Integrarea unui instrument de colectare automata pentru facilitatea incarcarii corespunzatoare a repozitoriului