Obiective

 

Obiectivul general al proiectului urmareste dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati, inclusiv dezvoltarea personalului prin promovarea unor metodologii eficientizate de evaluare externa, la nivel institutional si de individ.

Obiectivele specifice, care contribuie la realizarea obiectivului general, sunt:

OS1. Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare, cresterea capacitatii de evaluare a celor implicati in procesul de abilitare si adaptarea la cerintele impuse de LEN 1/2011 art.166 si 219 si Ordinul MECTS nr.3759 privind Regulamentul de organizare si functionare a CNATDCU

OS2.   Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de auditare a resurselor umane la nivel institutional si national.

OS3 Perfectionare abilitatilor de raportare si evaluare a resurselor umane a managerilor universitari si specialistilor in resurse umane si adaptarea la cerintele de calitate impuse prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 art. 219 si Ordinul MECTS nr. 3.759 privind Regulamentul de organizare si functionare a CNATDCU;

OS4. Dezvoltarea capacitatii de realizare a rapoartelor de capital intelectual in vederea sustinerii dezvoltarii calitatii in invatamantul superior.