Legislatie si etica

Legislatie: repere generale

In toate statele, legea protejeaza dreptul de autor, drepturile conexe, si proprietatea intelectuala.

In tara noastra, legea privind dreptul de autor si drepturile conexe este Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  publicata în Monitorul oficial nr. 60/26 martie 1996.

Pentru o intelegere mai ampla a acestor drepturi, trimitem, spre consultare, la o referinta de baza: Viorel Ros, Dragos Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor si drepturile conexe. Tratat, C.H. Beck, Bucuresti, 2005.

Entitatea guvernamentala abilitata cu protectia acestui drept este Oficiul roman pentru drepturile de autor (ORDA). Pe pagina Internet a oficiului, gasim succinte lamuriri cu privire la acceptia juridica a termenului, gravitand in jurul conceptului de „creatie intelectuala”, la ceea ce face obiectul dreptului de autor, precum si la ce nu poate fi protejat de acest drept.

Etica: implicatii conceptuale

In Romania, entitatea care se ocupa de aceasta problematica este Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovării, sub egida ANCS. Sub aspect etic, sunt vizate atat probleme de morala, cat si de deontologie profesionala.

Mutual Learning Workshop centrat pe probleme de etica si legislatie

La sfarsitul lunii aprilie, va avea loc la Bucuresti, un MLW dedicat dezbaterii implicatiilor etice ale incalcarii acestor drepturi, precum si ale practicilor de plagiat, in invatamantul superior si in cercetarea romaneasca.