Contact

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 

Bulevardul Schitu Magureanu Nr. 1, Etaj. 3, Sector 5, Bucuresti, Romania

                                        Email: abilitare@uefiscdi.ro

                                        Telefon: 021 307 19 74; Fax: 021 307 19 19