Rezultate

                                                                     REZULTATE

 

Activitatea 1. Analiza practicii internationale in domeniul abilitarii, auditului resurselor umane si capitalului intelectual

 

B

R1.1. 1 Raport privind cadrul metodologic de abilitare in Romania, R1.3 Raport privind analiza practicii internationale, a politiilor si strategiilor de recrutare, promovare si auditare a RU 

R1.4. 1 Raport privind cadrul metodologic pentru elaborarea raportului national de capital uman in universitati, R1.5. 1 Raport privind bunele practici internationale in elaborarea rapoartelor de capital uman in universitati

R1.6. 1 Raport cu specificatii pentru construirea platformei informatice

 

Activitatea 2. Dezvoltarea si pilotarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare

R2.1. Raport privind dezvoltarea metodologiilor de abilitare specifice fiecarui panel si fiecarei comisii CNADTCU

R2.2. Studiul de impact ex-ante al procesului de abilitare

R2.4. 4 Rapoarte pilotare cadru metodologic

R2.6. Raport cu specificatii pentru realizarea platformei informatice a procesului de abilitare cu integrare in sistemul informatic strategic in invatamantul superior

R2.7. Propuneri de politici si recomandari de acte normative privind abilitarea

 

Activitatea 3. Dezvoltarea cadrului metodologic pentru auditarea resurselor umane la nivel institutional si national si perfectionarea abilitatilor de raportare si evaluare

R3.1. 1 Metodologie de evaluare a resurselor umane pentru activitatile didactice si de cercetare

R3.2. 2 Raporte sesiuni de pregatire cu membrii personalului implicat in auditul resurselor umane- 250 de persoane grup tinta formate

 

Activitatea 4. Dezvoltarea cadrului metodologic de realizare a rapoartelor de capitalul intelectual

R4.1. Metodologia de realizare a rapoartelor de capital intelectual in universitatile din Romania

R4.2. Blueprint - „Raport de capital uman in universitati”

R4.4. Metodologia de realizare a rapoartelor de capital intelectual si recomandari privind pregatirea raportului de capital intelectual la nivel regional si national

R4.5. Blueprint - „Raportul de capital intelectual regional si national”

R4.6. Propuneri de politici si recomandari de acte normative privind capitalul intelectual

 

Activitatea 5. Dezvoltarea unor platforme online suport pentru imbunatatirea managementul strategic si evaluarea resurselor umane la nivelul sistemului de invatamant superior

R5.2. Portalul de anunt joburi / pozitii universitare si de cercetare, complementar dezvoltarilor portalului european EURAXESS

R5.3. Portalul “Brain Reclaim Romania”, pentru relatia cu diaspora din educatie si cercetare stiintifica, studenti-inclusiv doctoranzi, profesori universitari si cercetatori, antreprenori in inovare

 

Activitatea 6. Analiza originalitatii si detectarea similitudinilor si plagiatului in publicatiile cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor (conform legislatiei)

Bugetul alocat a fost de 524.736,50 lei din care 466.619 au fost pentru plata echipei de dezvoltare, testare și implementare a aplicației (inclusiv cheltuieli de angajator; perioada de implementare – 24 luni) și suma de 58.117,50 pentru achiziționarea software-ului „Tropes Zoom”, instrument pentru analiza semantică a textelor folosit la dezvoltarea dicționarului bilingv român-englez, integrat în SemPlag.

R6.1. 1 Raport privind plagiatul din perspectiva legislatiei in vigoare

R6.2. 1 Raport privind testarea solutiilor pilot si a gradului de adecvare la necesitatiile proiectului

R6.4. 1Instrument de analiza bilingv pe baza unori algoritmi de traducere pentru detectarea automata a similitudinii textuale

R6.5. 1 Repozitoriu sub forma unei baze de date textuale, permanent alimentabil, cu texte in romana si engleza