Workshop de dezbatere a rezultatelor procesului de pilotare a cadrului metodologic pentru evaluarea RU