Workshop de dezbatere a rezultatelor procesului de pilotare a cadrului metodologic pentru evaluarea RU

24 October 2014
Tipul evenimentului: 
Workshop
Locul: 
Hotel Intercontinental

In cadrul activitatii „ 3.4. Dezvoltarea cadrului metodologic pentru auditarea resurselor umane la nivel institutional si perfectionarea abilitatilor de raportare si evaluare”, a avut loc in data de 24 octombrie 2014, la Hotel Intercontinental, sala Fortuna Vest, etaj 21, workshopul de dezbatere a rezultatelor procesului de pilotare a cadrului metodologic pentru evaluarea RU

Acest atelier de lucru a avut ca obiectiv principal discutarea fisei de autoevaluare privind auditarea resurselor umane din universitati si formularea de propuneri de imbunatatire a metodologiei privind auditarea RU.

La eveniment au fost prezente cca. 50 de persoane din mediul academic, in special persoane cu functii de conducere in universitati, care au sprijinit procesul de pilotare a cadrului metodologic pentru evaluarea resurselor umane si care si-au exprimat opiniile cu privire la caile viitoare de actiune.