Prezentare

               Proiectul “Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare”  va forma membri ai structurilor de conducere precum si studenti in vederea intelegerii procesului de audit si abilitare si va contribui la dezvoltarea metodologiilor de abilitare si de audit a resurselor umane sau a capitalului intelectual. Proiectul va disemina si transfera informatiile rezultate in urma proceselor de abilitare si auditare a resurselor umane pe baza platformelor online dezvoltate in cadrul acestui proiect. Toate atelierele de lucru planificate in proiect au ca scop sustinerea implementarii prevederilor LEN. Intrucat procesul de abilitare a resurselor umane este o procedura noua introdusa in sistemul de invatamant superior exista o nevoie de participare la dezvoltarea metodologiilor de abilitare dar si de a creste capacitatea membrilor comisiilor de abilitare in evaluarea dosarelor si a capacitatilor candidatilor.

           Proiectul “Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare” isi propune sa sprijine universitatile publice si private, institutele de cercetare si aproximativ 650 de persoane din universitati sau agentiile MECTS. Astfel, persoanele grupului tinta vizeaza circa 500 membri din cei peste 700 ai comisiilor CNATDCU, acesta fiind organismul consultativ la nivel national care, conform prevederilor LEN va implementa activitatile de evaluare a resursei umane si responsabila de abilitarea personalului didactic. Alte 250 de persoane din structurile de conducere a universitatilor, comisiile de calitate si studenti vor fi implicate in diferite etape si activitati ale proiectului ca grup tinta. Prin participarea la elaborarea si discutarea metodologiilor de abilitare si audit dar si prin pilotarea si studiile de caz grupul tinta va fi capabil sa continue si sa aplice ulterior aceste metodologii contribuid astfel la dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati si la implementarea prevederilor LEN nr.1/2011.

            Proiectul se adreseaza in special sectorului de invatamant superior, Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si unui numar de 90 de universitati la nivel national si aproximativ 30 de institute de cercetare din Academia Romana sau INCD care desfasoara activitati ce necesita certificat de abilitare. Nevoia identificata de crestere a capacitatii a 750 persoane din grupul tinta, participante la procesul de abilitare si audit al resurselor umane, de a isi imbunatati competentele necesare unui managment strategic de calitate in vederea realizarii evaluarii si auditului conform LEN, este o nevoie care nu este abordata corespunzator in prezent.

            Obiectivele proiectului sunt convergente cu obiectivele specifice ale DMI 1.2 de imbunatatire a managementului universitar si de crestere a capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare pentru piata muncii si de asigurare a calitatii invatamantului prin dezvoltarea de metodologii si indicatori de referinta, precum si de dezvoltare a competenţelor manageriale, inclusiv a competenţelor de planificare strategică, a celor prospective sau de: marketing educaţional şi comunicarea ştiinţei, autoevaluare instituţională şi benchmarking internaţional;

            Prin instrumentele capabile sa detecteze automat similitudinile textuale intre doua limbi, ro si engleza, se va asigura o baza pentru cercetarea de excelenta si, implicit, va contribui la transparenta si excelenta produselor de cercetare. In final, prin indeplinirea obiectivelor specifice proiectul va asigura un sistem de invatamant superior de calitate si pregatirea unor instrumente sustenabile de evaluare a personalului didactic si de cercetare.