MLW-I "Politici de recrutare si promovare in universitati"

01-03 November 2012
Tipul evenimentului: 
Workshop
Locul: 
Hotel Ibis Parlament, Bucuresti

Proiectul "Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare” cuprinde ca activitate dezvoltarea cadrului metodologic pentru auditarea resurselor umane la nivel institutional si national si perfectionarea abilitatilor de raportare si evaluare.

In cadrul acestei activitati a fost organizat la Bucuresti, in perioada 1-3 noeimbrie 2012 la hotel Ibis Parlament, MLW-I-ul cu titlul "Politici de promovare si recrutare in universitati" in cadrul caruia  au fost prezentate: obiectivele principale ale acestei activitati, metodologia si instrumentele de lucru propuse. Reprezentantii universitatilor vor fi informati cu privire la modurile institutionale de implicare si responsabilitatile care le revin în procesul de auditare a resurselor umane.